scholing


Scholing op maat voor GGD inspecteurs

Naast de specifieke opleiding voor startende inspecteurs kinderopvang verzorgt Bureau VTV ook teamcoachingsbijeenkomsten, deskundigheidsbevorderingstrajecten of individuele begeleidingstrajecten voor GGD inspecteurs. Bijvoorbeeld in het kader van uniform werken of oordeelsvorming. Voor meer informatie, neem contact met ons op.


Scholing Toezicht kinderopvang

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang in 2004 is Bureau VTV partner van GGD-en in Nederland voor het verzorgen van de opleiding van de Toezichthouders kinderopvang. In onderstaande tabel treft u een beschrijving van deze opleiding aan. Deze scholing is ook toegankelijk voor potentiĆ«le deelnemers die niet in dienst […]