kinderopvang


Workshops voor kinderopvangorganisaties

Ook voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus bestaat de mogelijkheid een workshop of training te laten verzorgen voor pedagogisch medewerkers, management of beleidsmedewerkers om zich te laten informeren over de Wet Kinderopvang en om zich zo beter voor te kunnen bereiden op de GGD Inspectie. Neem voor nadere informatie contact met ons […]


Scholing Toezicht kinderopvang

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang in 2004 is Bureau VTV partner van GGD-en in Nederland voor het verzorgen van de opleiding van de Toezichthouders kinderopvang. In onderstaande tabel treft u een beschrijving van deze opleiding aan. Deze scholing is ook toegankelijk voor potentiĆ«le deelnemers die niet in dienst […]


Bureau VTV

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang in 2004 is Bureau VTV vaste partner van GGD-en in Nederland wat betreft de basisscholing Toezicht Kinderopvang voor beginnende toezichthouders kinderopvang. Tevens verzorgt Bureau VTV diverse bijscholingstrajecten en in-company- trainingen voor toezichthouders kinderopvang. Vanuit de samenwerking met Bureau VTV in de afgelopen jaren, […]