Scholing Toezicht kinderopvang


Sinds de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang in 2004 is Bureau VTV partner van GGD-en in Nederland voor het verzorgen van de opleiding van de Toezichthouders kinderopvang. In onderstaande tabel treft u een beschrijving van deze opleiding aan.

Deze scholing is ook toegankelijk voor potentiële deelnemers die niet in dienst zijn bij een GGD.

Deze scholing geeft je kennis en inzicht in het beroep van toezichthouder en wordt ook door beginnende toezichthouders gevolgd.
Los van het feit dat je meer kennis en inzicht krijgt in het beroep van toezichthouder wat je kan helpen in je zoektocht of toezichthouder een beroep is dat bij je past, zal de opleiding je zeker ook helpen binnen ieder ander beroep dat kinderopvang gerelateerd is. De kennis en vaardigheden die je opdoet helpen je bv. ook als leidinggevende, beleidsmedewerker, coach etc.

Ga meteen door naar de data van de trainingen.

Titel Toezichthouders Kinderopvang.
subtitel Toezichthouder in het kader van de Wet Kinderopvang.
Inleiding Basis scholing voor startende Toezichthouders kinderopvang of voor kandidaten die zich willen oriënteren op deze functie.
Doelgroep Startende Toezichthouders of kandidaten die zich willen voorbereiden op deze functie.

Alsmede managers en beleidsmedewerkers kinderopvang.

Doel training Inzicht in Wet en regelgeving Kinderopvang, aanverwante Wet en regelgeving en inspectieprocessen.
Concrete leerdoelen
 • de wettelijke kaders vanuit de Wet Kinderopvang;
 • verschillende rollen en verantwoordelijkheden in het speelveld, specifiek de rol van de toezichthouder ten opzichte van de houder en de handhaver;
 • inspectieproces en -instrumenten;
 • beschikbare bronnen voor het onderzoek;
 • oordelen en handhaafbaar rapporteren;
 • communicatie, houding en inspectievaardigheden.

Na deze training ben je in staat om te starten als Toezichthouder Kinderopvang.

Motivatie om mee te doen Een bijdrage leveren aan het Toezicht op de Kinderopvang met als doel verantwoorde en kwalitatieve kinderopvang in Nederland.
Opzet training 2 blokken van 2 dagen + 1 avond.
Bij ieder blok vindt een overnachting in het congrescentrum plaats.
Tijdens de training worden diverse werkvormen gehanteerd:

 • Kennisoverdracht
 • Opdrachten in subgroepen
 • Onderzoeksvormen
 • Observatiemethodiek a.d.h.v. beeldmateriaal
 • Gastspreker
 • Communicatieoefeningen
Voorbereiding en studiebelasting Voor aanvang van de scholing ontvang je een voorbereidende opdracht en tussen beide blokken een huiswerkopdracht, welke gezamenlijk ongeveer 4 uur bedragen.
Eventuele training vooraf
 • Minimaal hbo werk- of denkniveau.
 • Analytisch vermogen.
 • Pedagogische achtergrond is een pre.
Studieprogramma De scholing vindt plaats in de omgeving van Arnhem. De data kan je vinden onderaan deze pagina. Wil je meer weten over de inhoud van de bijeenkomsten? Download dan onze brochure via Helder & van Pas Opleidingen- Scholing Toezichthouder Kinderopvang
Bewijs van deelname en kosten
 • Bewijs van Deelname.
 • De kosten voor de scholing bedragen € 2250,- ( prijspeil 2024). Dit is inclusief materiaal en 2 overnachtingen op basis van volpension. De scholing is vrijgesteld van btw.
Over de trainers Jaap Tulp en Jessie Vogelsangs zijn experts met ruime ervaring en passie op het gebied van wet- en regelgeving kinderopvang. Voor meer informatie omtrent de trainers: www.heldervanpas.nl

Geplande data voor scholingen 2024:

 • Blok 1: 12 en 13 september 2024
 • Blok 2: 3 en 4 oktober 2024
 • Alleen voor toezichthouders
 • Blok 1: 7 en 8 november 2024
 • Blok 2: 28 en 29 november 2024

Aanmelden kan via het contactformulier.