Workshops voor kinderopvangorganisaties


Ook voor kinderopvang- en peuterspeelzaalorgansiaties bestaat de mogelijkheid een workshop of training te laten verzorgen voor pedagogisch medewerkers of kwaliteitsmanagers om zich te laten informeren over de Wet Kinderopvang en om zich zo beter voor te kunnen bereiden op de GGD Inspectie.

Neem voor nadere informatie contact met ons op.