controle


Workshops voor kinderopvangorganisaties

Ook voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus bestaat de mogelijkheid een workshop of training te laten verzorgen voor pedagogisch medewerkers, management of beleidsmedewerkers om zich te laten informeren over de Wet Kinderopvang en om zich zo beter voor te kunnen bereiden op de GGD Inspectie. Neem voor nadere informatie contact met ons […]


Scholing op maat voor GGD inspecteurs

Naast de specifieke opleiding voor startende inspecteurs kinderopvang verzorgt Bureau VTV ook teamcoachingsbijeenkomsten, deskundigheidsbevorderingstrajecten of individuele begeleidingstrajecten voor GGD inspecteurs. Bijvoorbeeld in het kader van uniform werken of oordeelsvorming. Voor meer informatie, neem contact met ons op.