Scholing op maat voor GGD inspecteurs


Naast de specifieke opleiding voor startende inspecteurs kinderopvang verzorgt Bureau VTV ook teamcoachingsbijeenkomsten, deskundigheidsbevorderingstrajecten of individuele begeleidingstrajecten voor GGD inspecteurs. Bijvoorbeeld in het kader van uniform werken of oordeelsvorming. Voor meer informatie, neem contact met ons op.