NIEUWS

Sinds 2004 verzorgt Bureau VTV de instroomtrainingen, diverse bijscholingstrajecten en in-company- trainingen voor inspecteurs kinderopvang. Vanuit die hoedanigheid heb ik de afgelopen jaren kennis gemaakt met veel inspecteurs, de ontwikkelingen rondom het toezicht van dichtbij kunnen volgen en een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van het vak van de inspecteur. Een uitdagend proces met veel interessante ontmoetingen!

Ook voor de toekomst zal Bureau VTV de instroomtraining aan blijven bieden en zal het aanbod voor inspecteurs op het gebied van deskundigheidsbevordering uitgebreid worden. In dat kader is er samenwerking gezocht met Helder & van Pas. De collega┬┤s van Helder & van Pas zijn experts op het gebied van wet- en regelgeving betreffende kinderopvang, in het bijzonder IKK en hebben een brede kennis van de branche kinderopvang. Een toekomstbestendige samenwerking die ons in staat stelt om vanuit innovatie en kwaliteit in te spelen op datgene wat een startende, maar ook al meer ervaren inspecteur, nodig heeft voor het uitvoeren van dit dynamische vak!

Voor meer informatie betreffende Helder & van Pas verwijs ik u graag naar de website: www.heldervanpas.nl.

Petra Tielen, Bureau VTV