Sinds de inwerkingtreding van de Wet Kinderopvang in 2004 is Bureau VTV vaste partner van GGD-en in Nederland wat betreft de basisscholing Toezicht Kinderopvang voor beginnende toezichthouders kinderopvang.

Tevens verzorgt Bureau VTV diverse bijscholingstrajecten en in-company- trainingen voor toezichthouders kinderopvang.

Vanuit de samenwerking met Bureau VTV in de afgelopen jaren, heeft Helder & van Pas met ingang van 1 april 2019 de bedrijfsactiviteiten van Bureau VTV overgenomen. Jaap Tulp en Jessie Vogelsangs van Helder & van Pas zijn experts met ruime ervaring en passie op het gebied van wet- en regelgeving kinderopvang. De vertrouwde naam van Bureau VTV voor Scholing Toezicht Kinderopvang blijft, maar krijgt met Jaap en Jessie als trainers nieuw elan.

Een toekomstbestendige overname, die ons in staat stelt om vanuit innovatie en kwaliteit in te spelen op datgene wat een inspecteur nodig heeft voor het uitvoeren van dit dynamische vak!

Jaap Tulp & Jessie Vogelsangs