Profiel


Personalia

Lees hieronder het curriculum vitae van Petra Tielen:

Naam: Tielen, Petronella Augusta Maria  Petra_Tielen_Bureau_VTV
Geboortedatum: 10-05-1960
Geboorteplaats: Gilze en Rijen
Adres: Crommentuijnstraat 67, 5964 NL, Meterik
Telefoon: 06 – 52 77 79 82
e-mail: petra.tielen@bureauvtv.nl

Opleiding

1978 Diploma HAVO Blariacumcollege Blerick
1982 Diploma HBO-IW De Dommel Eindhoven
2008 Diploma Coaching van Professionals School voor Coaching Leiden

Dienstverbanden Vanaf 1982 tot 1988:

 • Begeleider crisishulpverlening in Den Bosch
 • Pedagogisch begeleider jeugdhulpverlening Venlo

Dienstverband vanaf november 2013 tot heden

 • Directeur van een Stichting voor Peuterspeelzalen en Kinderopvang

Vanaf 1995 tot heden: Bureau VTV – Zelfstandig adviseur

Uitgevoerde werkzaamheden

 • Interim-management binnen diverse kinderopvangorganisaties
 • Verzorgen van opleidingen in opdracht GGD Nederland van alle startende GGD Toezichthouders in het kader van de Wet Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk: Proces en instrumentaria van Toezicht, de werkwijze van de Toezichthouder, de geest en de letter van de Wet, handhaving door Gemeentes
 • Verzorgen van bijscholingstrajecten voor ervaren Toezichthouders Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk in het kader van actuele ontwikkelingen
 • Teamcoaching van diverse lokale GGD-teams Toezichthouders kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
 • Projectleider samenwerkingsverband 5 ROC’s en regionale kinderopvangorganisaties met als doel het optimalisering van de kwaliteit en rendement van de middelbare beroepsopleidingen voor aankomend en zittend personeel van de kinderopvang en peuterspeelzalen in de regio Zuid-Oost Brabant en Noord Limburg
 • Ontwikkelen en uitvoeren van scholingstrajecten ter bevordering van de kwaliteit van pedagogisch medewerkers op het gebied van pedagogiek, klantgerichtheid, onderlinge samenwerking en activiteitenaanbod
 • Procesbegeleiding bij tot stand komen van Brede School voorzieningen en IKC
 • Verzorgen van training t.b.v. van locatiemanagers in het kader van Aandachtsfunctionaris Pedagogiek
 • Verzorgen van coachings-traingstrajecten voor pm-ers van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ten behoeve van samenwerking in traject “voorzieningen kleine kernen”
 • Begeleiding van startende ondernemers in de kinderopvang
 • Het verrichten van onderzoek naar: klanttevredenheid, werkdruk- en satisfactionmetingen, welbevinden van kinderen, methodisch onderzoek naar pedagogisch functioneren van medewerkers in kindercentra en het vorm en inhoud geven van vervolgtrajecten.
 • Verzorgen van (management)cursussen, zoals ontwikkelen/implementeren van protocol¬len, leidinggeven aan (groeiende) organisatie, enz.
 • Verzorgen van internationale werkbezoeken, uitwisseling, conferenties en congressen

Bestuurservaring

 • Oprichtster en bestuursvoorzitter van Stichting Kinderopvang in Sevenum
 • Bestuurslid WinterZonFestival (muziekfestival voor mensen met een beperking)
 • Bestuurslid Rotary Horst aan de Maas